مغز و اعصاب

مغز و اعصاب

  • متخصص جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات
  • درمان و مشاوره کمر درد و بیماری های ستون فقرات
  • درمان و مشاوره دیسک گردن و کمر و آرتروز
  • درمان و مشاوره انواع سردرد
  • درمان و مشاوره تومور های مغز و ستون فقرات