پزشک داخلی و اورژانس

پزشک داخلی و اورژانس

 • پزشک داخلی و اورژانس
 • شستشوی گوش
 • نوار قلب
 • پیرسینگ ناف و گوش و بینی
 • کنترل قند خون و فشار خون و تیروئید
 • جراحی سرپای و اورژانس
 • برداشتن میخچه و خال و زگیل
 • ویزیت در منزل
 • گواهی فوت
 • تزریقات و سرم تراپی
 • فصد خون و حجامت
 • سوند
 • تزریقات در منزل