زنان و مامایی

زنان و مامایی

  • متخصص زنان و مامایی
  • مشاوره و مراقبت های دوران بارداری
  • مشاوره و درمان نازایی
  • غربالگری سرطان دهانه ی رحم و پاپ اسمیر
  • تنظیم خانواده
  • درمان بیماری های مقاربتی و ادراری
  • بیماری های زنان