شنوایی غیر متقارن تک گوشی

شنوایی غیر متقارن تک گوشی

شنوایی غیر متقارن تک گوشی : در این مقاله در خصوص پردازشات دو گوشی متفاوت و اثرات آن ها روی درک گفتار توضیحاتی ارائه می شود. تحقیقات حاکی از این است که افراد با شنوایی دو گوشی متقارن نسبت به افراد با شنوایی یک طرفه یا عدم تقارن شنوایی، تمایز کلمات و درک گفتار بهتری دارند. این افراد توان جهت یابی صدای بهتری دارند لذا در محیط های با سر و صدای زیاد مثل خیابان و در محیط های شلوغ مثل جلسات یا مهمانی بهتر واژگان و جمله ها را درک نموده لذا آسان تر ارتباط برقرار می نمایند.

شنوایی غیر متقارن تک گوشی کلینیک اختیاریهاز دیگر مزایای شنوایی دو گوشی تلاش کم تر برای شنیدن و خستگی دیرترمی باشد. به عنوان مثال شخصی که دچار شنوایی غیر متقارن تک گوشی می باشد 2 برابر بیش تر از فرد با شنوایی دو گوشی خسته میشود.

در حقیقت شخصی که در پردازش دو گوشی صدا دچار مشکل است قادر نخواهد بود به طور صحیح اطلاعات از دو گوش را تلفیق نموده و در نتیجه نمیتواند متوجه مفهوم گفتار شود.

زمانی که در محیطی شلوغ با شخصی که روبه روی ماست حرف می زنیم سیستم شنوایی همه صداها را از همه جهت ها دریافت می نماید. بعد از تلفیق صداهایی که از گوش راست و چپ وارد می گردد جهت همه صداها مشخص شده و بدین صورت فرد قادر است روی اصواتی که از روبه رو وارد شده تمرکز کند و واژگان را به خوبی از هم تمایز داده و متوجه گفتار شخص گردد. این فرایند در اشخاصی که شنوایی هنجار دارد به طور خودکار صورت می گیرد ولیکن این روند در افرادی که دچار شنوایی غیر متقارن تک گوشی هستند مختل می شود.

تحقیقات نشان دهنده این است که در افراد با شنوایی یک طرفه استفاده از سمعک های CROSS و یا BICROSS در جهت یابی، تمایز و درک گفتار میتواند بسیار مؤثر و مفید باشد و عملکردی همانند شنوایی دو گوشی داشته باشد.

به منظور بررسی میزان شنوایی در هر دو گوش و عملکرد شنوایی دو گوشی لازم است زیر نظر شنوایی شناس ارزیابی ادیومتریک و دایکوتیک صورت گیرد.

 

کلینیک اختیاریه

گوش و حلق و بینی _ چشم پزشکی _ دندانپزشکی _ پوست و زیبایی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.