تینیتوس

وزوز گوش (تینیتوس) : همه عوامل ایجاد كم شنوايی، می توانند منجر به تينتيوس نیز شوند.

تینیتوس کلینیک اختیاریهاز جمله شایع ترين دلایل ایجاد وزوز گوش می توان به مواردی نظیر کهولت سن، قرار گرفتن در معرض سروصداهای بالا، مصرف برخی داروها و ضربه مكانيكی به سر اشاره نمود.

گاهی دلایل وزوز گوش مشخص نیست. شيوع تينتيوس با گذشت زمان و افزايش سن و نیز افت شنوايی، افزایش می یابد. البته باید گفت قرار گیری در معرض نویز و سروصدا نیز اثرات بسزایی در بروز این مشکل دارد.

تینیتوس در بیماران به آرامی پیشرفت می کند. در ابتدا، تينتيوس گاهی فقط در طی روز يا دوره های كوتاهی پس از انجام كار ایجاد میشود. آنگاه، این مشکل ادامه پیدا کرده تا اینکه نهایتاً به طور پيوسته و مداوم بروز می کند. اغلب شروع تينتيوس پس از بروز كم شنوايی روی می دهد (برخی اوقات سالها بعد). ضمن اینکه، كارگرانی وجود دارند كه تينتيوس پس از پایان یافتن قرارگيری آنان در معرض سروصداها، شروع شده است.

وزوز گوش به دو نوع گوش ميانی و یا حسی – عصبی تقسیم می شود. تينتيوس حسی – عصبی از حلزون و يا مسير عصبی شنوايی بالاتر نشأت ميگيرد. همچنین تينتيوس گوش ميانی اغلب به عملكرد بد ماهيچه ای يا عروقی ارتباط دارد.

لازم به ذکر است که تینیتوس یک نشانه است نه يک تشخيص. احتمالاً بر اساس مكانيسم های مختلف چند زير مجموعه گوناگون از تينتيوس وجود دارد. مكانيسم ایجاد کننده تينتيوس ميتواند در حلزون، سيستم عصبی مركزی يا ساقه مغز ايجاد شود.

بعضی از افراد که دارای شنوايی طبيعی هستند نيز دچار وزوز گوش می شوند. شایان توجه است كه با ارزیابی های بیشتر ضربه صوتی در شنوایی شخص به ویژه در فرکانسی خاص مشاهده می گردد. هر چند اين شخص ميتواند نرمال تلقی گردد ولیکن احتمالاً نشان دهنده يک پاتولوژی شنوايی است.

ضمن اینکه، اغلب آستانه های شنوايی در فركانسهای اكتاوی تا 8 khz مورد بررسی قرار می گیرد (که به محدود گفتاری شخص مربوط میباشد) و قسمت بزرگی از حلزون بدون آزمایش باقی خواهد ماند.

 

کلینیک اختیاریه

گوش و حلق و بینی _ چشم پزشکی _ دندانپزشکی _ پوست و زیبایی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.